Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron Józef Piłsudski

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Piłsudskiego 81
Miejscowość Limanowa
Kod pocztowy 34-600
Gmina miasto Limanowa
Powiat limanowski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

183371760
Regon 49283974400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Limanowa pod adresem Piłsudskiego 81. Numer tel. do szkoły to 183371760. Numer faksu: 183371760. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na obszarze gminy Limanowa, powiat limanowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową ZSZ odwiedzimy pod adresem www.zsnr1.limanowa.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49283974400000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum i technikum, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia trwa trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje praktyczne, o ile uczeń przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podnosić swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 150, z czego 62 to słuchaczki, a 88 to uczniowie. Powiat limanowski ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 694 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (77,11 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa