Technikum -zaoczne


Najważniejsze informacje - Technikum -Zaoczne

Adres Technikum -Zaoczne

os.Złotej Jesieni 2
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 31-826
Gmina miasto Kraków
Powiat Kraków
Województwo małopolskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum -Zaoczne

126483680
Strona
Regon 27783965300094
Organ prowadzący ArcelorMittal Poland S.A

Technikum -zaoczne znajduje się w miejscowości Kraków pod adresem os.Złotej Jesieni 2. Numer telefonu do technikum to 126483680. Fax: 124250417. Szkoła średnia techniczna działa na obszarze gminy Kraków, powiat Kraków , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Witrynę internetową szkoły średniej technicznej znajdziemy pod adresem www.zszhs.krakow.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 27783965300094. Organ rejestracyjny dla Technikum -zaoczne to miasto na prawach powiatu.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

Powiat kraków ma zarejestrowane 52 szkoły techniczne, a województwo małopolskie - 246. Na 11718 uczniów w powiecie przypada 52 innych techników (225,35 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 204,66 (50347 kursantów na 246 placówek).

Mapa