Zespół Szkół Gimnazjum W Krzesku - Królowa Niwa


Najważniejsze informacje - Zespół Szkół Gimnazjum W Krzesku - Królowa Niwa

Adres Zespół Szkół Gimnazjum W Krzesku - Królowa Niwa

23
Miejscowość Krzesk-Królowa Niwa
Kod pocztowy 08-111
Gmina Zbuczyn
Powiat siedlecki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkół Gimnazjum W Krzesku - Królowa Niwa

256424841
Strona
Regon 71164164500000
Organ prowadzący Gmina

Zespół Szkół Gimnazjum W Krzesku - Królowa Niwa mieści się w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa pod adresem - 23. Numer telefonu do gimnazjum to 256424841. Numer fax: 256215750. Gimnazjum mieści się na obszarze gminy Zbuczyn, powiat siedlecki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zskrzesk.szkolnastrona.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 71164164500000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 98, z czego 43 stanowiły dziewczynki, a 55 stanowili uczniowie. Powiat siedlecki ma zarejestrowane 33 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2765 uczniów w powiecie przypada 33 innych jednostek gimnazjalnych (83,79 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-9.25-1.84-4.3
2006-6.98-0.39-2.41
2007-7.44-1.85-3.19
2008-0.13-1.131.96
2009-2.1-0.431.38
2010-1.861.181.54
2011-3.950.02-0.08
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.85-0.67-3.13
2006-8.19-1.01-3.35
2007-7.13-0.44-2.86
2008-2.99-0.35-1.6
2009-2.12-0.61-0.24
2010-2.521.042.19
2011-3.850.37-1.11

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa