Szkoła Podstawowa W Leszczance


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Leszczance

Adres Szkoła Podstawowa W Leszczance

73
Miejscowość Leszczanka
Kod pocztowy 21-404
Gmina Trzebieszów
Powiat łukowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Leszczance

257963312
Regon 00113709500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Leszczance znajduje się w miejscowości Leszczanka pod adresem 73. Nr tel. do szkoły to 257963312. Jednostka edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Trzebieszów, powiat łukowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła podstawowa widnieje w rejestrze pod numerem 00113709500000.

Szkoła Podstawowa W Leszczance przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 50, z czego 22 stanowiły uczennice, a 28 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,5. Powiat łukowski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 8670 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (133,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Leszczanka: 1
  • w gminie Trzebieszów: 10
  • powiat łukowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa