Publiczna Szkoła Podstawowa W Kożuszkach


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Kożuszkach

Patron Kardynał Stefan Wyszyński

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Kożuszkach

Kożuszki 37
Miejscowość Kożuszki
Kod pocztowy 21-560
Gmina Międzyrzec Podlaski
Powiat bialski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Kożuszkach

833730017
Strona
Regon 03031186300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Kożuszkach mieści się w miejscowości Kożuszki pod adresem Kożuszki 37. Numer telefonu do szkoły to 833730017. Faks: 833730017. Placówka szkolna znajduje się na terytorium gminy Międzyrzec Podlaski, powiat bialski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy placówki szkolnej znajdziemy pod adresem spkozuszki.edupage.org. Instytucja szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 03031186300000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Kożuszkach rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 94, z czego 48 to dziewczynki, a 46 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2. Powiat bialski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 7798 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (119,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kożuszki: 1
  • w gminie Międzyrzec Podlaski: 11
  • powiat bialski: 71
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa