Samorządowa Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Samorządowa Szkoła Podstawowa

Patron Wanda Łyczkowska

Adres Samorządowa Szkoła Podstawowa

Ostojów 16
Miejscowość Ostojów
Kod pocztowy 26-130
Gmina Suchedniów
Powiat skarżyski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowa Szkoła Podstawowa

412543130
Regon 00073262500000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowa Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Ostojów pod adresem Ostojów 16. Telefon do szkoły podstawowej to 412543130. Numer fax: 412543130. Szkoła podstawowa mieści się na terenie gminy Suchedniów, powiat skarżyski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00073262500000.

Samorządowa Szkoła Podstawowa rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 149, z czego 76 to dziewczynki, a 73 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 20 nauczycieli, z czego 15 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3. Powiat skarżyski ma zarejestrowane 29 szkół podstawowych, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 3865 uczniów w powiecie przypada 29 innych szkół podstawowych (133,28 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 136,74 (75893 dzieci w wieku szkolnym na 555 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ostojów: 1
  • w gminie Suchedniów: 5
  • powiat skarżyski: 30
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa