Publiczne Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 2

Patron Adam Mickiewicz

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 2

44
Miejscowość Krzewica
Kod pocztowy 21-560
Gmina Międzyrzec Podlaski
Powiat bialski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 2

833730192
Regon 03028772200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 2 mieści się w miejscowości Krzewica pod adresem 44. Numer tel. do gimnazjum to 833730192. Nr fax: 833730192. Placówka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Międzyrzec Podlaski, powiat bialski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem gm2krzewica.internetdsl.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 03028772200000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 135, z czego 59 to uczennice, a 76 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 12 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 4. Powiat bialski ma zarejestrowane 30 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 3992 uczniów w powiecie przypada 30 innych gimnazjów (133,07 na placówkę), a średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Krzewica: 1
  • w gminie Międzyrzec Podlaski: 11
  • powiat bialski: 71
  • województwo lubelskie: 1069

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.25-0.64-4.39
20060.7-0.59-1.87
2007-2.520.15-0.66
20087.960.61.6
2009-2.771.360.7
2010-3.510.140.19
20112.980.262.07
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.260.58-7.31
2006-1.340.15-0.27
2007-1.550.872.31
2008-3.520.41-1.07
2009-3.230.27-0.74
2010-4.450.220.88
20110.96-0.420.12

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa