Szkoła Podstawowa Im. Obrońców Tobruku W Tomicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Obrońców Tobruku W Tomicach

Patron Obrońców Tobruku w Tomicach

Adres Szkoła Podstawowa Im. Obrońców Tobruku W Tomicach

Wrzesińska 2
Miejscowość Tomice
Kod pocztowy 63-308
Gmina Gizałki
Powiat pleszewski
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Obrońców Tobruku W Tomicach

627411430
Regon 25000297900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Obrońców Tobruku W Tomicach mieści się w miejscowości Tomice pod adresem Wrzesińska 2. Numer telefonu do szkoły to 627411430. Nr fax: 627411110. Placówka edukacyjna działa na obszarze gminy Gizałki, powiat pleszewski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 25000297900000.

Szkoła Podstawowa Im. Obrońców Tobruku W Tomicach edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 143, z czego 64 stanowiły uczennice, a 79 to chłopcy. Powiat pleszewski ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 4117 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (128,66 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tomice: 1
  • w gminie Gizałki: 2
  • powiat pleszewski: 22
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa