Przedszkole Nr 71


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 71

Adres Przedszkole Nr 71

Kiełczowska 31-33
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 51-315
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 71

713457917
Strona
Regon 00021636100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 71 znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Kiełczowska 31-33. Nr tel. do przedszkola to 713457917. Fax: 713456284. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową przedszkola znajdziemy pod adresem www.przedszkole71wroc.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00021636100000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 277, z czego 125 to uczennice, a 152 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 39 nauczycieli, z czego 27 na cały etat oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 2,25. Powiat wrocław ma zarejestrowane 196 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 14651 uczniów w powiecie przypada 196 innych przedszkoli (74,75 na placówkę), a średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa