Uzupełniające Technikum Mechaniczne Nr 2 Dla Dorosłych "interstudium"


Najważniejsze informacje - Uzupełniające Technikum Mechaniczne Nr 2 Dla Dorosłych "Interstudium"

Adres Uzupełniające Technikum Mechaniczne Nr 2 Dla Dorosłych "Interstudium"

Kiełczowska 43
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 51-315
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Uzupełniające Technikum Mechaniczne Nr 2 Dla Dorosłych "Interstudium"

713456179
Regon 93036159000060
Organ prowadzący Wojewódzki Ośrodek Kształcenia "Interstudium"

Uzupełniające Technikum Mechaniczne Nr 2 Dla Dorosłych "interstudium" znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Kiełczowska 43. Numer telefonu do szkoły to 713456179. Faks: 717946291. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na terenie gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Szkoła średnia techniczna znajduje się w rejestrze pod numerem 93036159000060. Jednostka rejestrująca dla Uzupełniające Technikum Mechaniczne Nr 2 Dla Dorosłych "interstudium" to miasto na prawach powiatu.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

Powiat wrocław ma zarejestrowane 30 szkoł technicznych, a województwo dolnośląskie - 182. Na 6182 uczniów w powiecie przypada 30 innych szkół średnich technicznych (206,07 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 207,34 (37735 słuchaczy na 182 placówek).

Mapa