Autorskie Gimnazjum Samorozwoju Gassa


Najważniejsze informacje - Autorskie Gimnazjum Samorozwoju Gassa

Adres Autorskie Gimnazjum Samorozwoju Gassa

Kiełczowska 43/3
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 51-315
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Autorskie Gimnazjum Samorozwoju Gassa

713559367
Strona
Regon 00592005300000
Organ prowadzący Towarzystwo Działań dla Samorozwoju

Autorskie Gimnazjum Samorozwoju Gassa znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Kiełczowska 43/3. Nr tel. do szkoły to 713559367. Nr faksu: 713559367. Placówka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Stronę internetową placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gassa.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 00592005300000. Jednostka rejestracyjna dla Autorskie Gimnazjum Samorozwoju Gassa to gmina.

Edukacja w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat wrocław ma zarejestrowane 75 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 13673 uczniów w powiecie przypada 75 innych placówek gimnazjalnych (182,31 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 153,38 (77610 gimnazjalistów na 506 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.237.077.07
2006-3.2966
20077.176.576.57
20085.154.94.9
2009-1.195.825.82
201014.36.026.02
2011-13.965.015.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.866.716.71
2006-9.67.137.13
20072.27.347.34
20080.026.526.52
20091.538.048.04
20107.947.947.94
2011-18.35.835.83

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum