Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Patron im. Józefa Mackiewicza

Adres Gimnazjum Nr 2

Gorlicka 25
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 51-314
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

713458069
Strona
Regon 93204138000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Gorlicka 25. Numer telefonu do gimnazjum to 713458069. Nr faksu: 713458069. Szkoła gimnazjalna działa na terytorium gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gimnazjum2.wroc.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 93204138000000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce wynosiła 228, z czego 99 stanowiły dziewczynki, a 129 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 37 nauczycieli, z czego 18 na pełen etat oraz 19 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,95. Powiat wrocław ma zarejestrowane 75 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 13673 uczniów w powiecie przypada 75 innych gimnazjów (182,31 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 153,38 (77610 gimnazjalistów na 506 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.947.077.07
20060.766
20071.26.576.57
20086.144.94.9
20094.35.825.82
20103.276.026.02
2011-1.065.015.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.726.716.71
20063.947.137.13
20072.717.347.34
20082.376.526.52
20091.18.048.04
20100.587.947.94
2011-2.15.835.83

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum