Technikum Nr 1


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 1

Adres Technikum Nr 1

Stanisława Staszica 5
Miejscowość Końskie
Kod pocztowy 26-200
Gmina Końskie
Powiat konecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 29244160500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 1 mieści się w miejscowości Końskie pod adresem Stanisława Staszica 5. Technikum działa na terenie gminy Końskie, powiat konecki , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 29244160500000.

Wychowanek szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 496, z czego 124 stanowiły słuchaczki, a 372 to uczniowie. Powiat konecki ma zarejestrowane 10 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 1279 uczniów w powiecie przypada 10 innych techników (127,9 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,37 (18682 kursantów na 136 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język rosyjski pisemny podstawowy 5 37,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 113 41,50 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 52 47,60 % -
język polski pisemny podstawowy 113 49,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 56 56,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język rosyjski pisemny podstawowy 37,00 % 2 (z 3) 2 (z 3) 4 (z 5) 66 (z 80)
matematyka pisemny podstawowy 41,50 % 4 (z 9) 4 (z 9) 6 (z 11) 91 (z 187)
język niemiecki pisemny podstawowy 47,60 % 4 (z 9) 4 (z 9) 4 (z 9) 47 (z 111)
język polski pisemny podstawowy 49,40 % 3 (z 10) 3 (z 10) 3 (z 12) 74 (z 188)
język angielski pisemny podstawowy 56,10 % 4 (z 10) 4 (z 10) 4 (z 12) 76 (z 188)

Mapa