Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Legionów 131
Miejscowość Skarżysko-Kamienna
Kod pocztowy 26-110
Gmina miasto Skarżysko-Kamienna
Powiat skarżyski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 26062511200003
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 znajduje się w miejscowości Skarżysko-Kamienna pod adresem Legionów 131. Szkoła zawodowa ma lokalizację na terenie gminy Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła o profilu zawodowym figuruje w rejestrze pod numerem 26062511200003.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, ale tylko w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat skarżyski ma zarejestrowane 10 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 360 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół zawodowych (36 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 79 placówek).

Mapa