Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespołu Szkół Technicznych Im. Armii Krajowej


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespołu Szkół Technicznych Im. Armii Krajowej

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespołu Szkół Technicznych Im. Armii Krajowej

TYSIĄCLECIA 22
Miejscowość Skarżysko-Kamienna
Kod pocztowy 26-110
Gmina miasto Skarżysko-Kamienna
Powiat skarżyski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespołu Szkół Technicznych Im. Armii Krajowej

412512161
Strona
Regon 29243728800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespołu Szkół Technicznych Im. Armii Krajowej mieści się w miejscowości Skarżysko-Kamienna pod adresem TYSIĄCLECIA 22. Numer telefonu do szkoły to 412512161. Faks: 412512161. Zasadnicza szkoła zawodowa mieści się na terytorium gminy Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www ZSZ można odwiedzić pod adresem zst-skarzysko.pl. ZSZ figuruje w rejestrze pod numerem 29243728800000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, jednak tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk położono na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje praktyczne, o ile uczeń przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat skarżyski ma zarejestrowane 10 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 360 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół zawodowych (36 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 79 placówek).

Mapa