Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

SOKOLA 38
Miejscowość Skarżysko-Kamienna
Kod pocztowy 26-110
Gmina miasto Skarżysko-Kamienna
Powiat skarżyski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

412525218
Regon 29130786200160
Organ prowadzący Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Skarżysko-Kamienna pod adresem SOKOLA 38. Numer tel. do szkoły zawodowej to 412525218. Fax: 412525218. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na terytorium gminy Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 29130786200160. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa to powiat ziemski.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i technikum, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile kursant podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat skarżyski ma zarejestrowane 10 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 360 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół zawodowych (36 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów na 79 placówek).

Mapa