Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Awans


Najważniejsze informacje - Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Awans

Adres Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Awans

SOKOLA 38
Miejscowość Skarżysko-Kamienna
Kod pocztowy 26-110
Gmina miasto Skarżysko-Kamienna
Powiat skarżyski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Awans

412525218
Regon 29288678000160
Organ prowadzący Andrzej Miszczyk, Bilcza, ul.Wierzbowa 1, Morawica

Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Awans znajduje się w miejscowości Skarżysko-Kamienna pod adresem SOKOLA 38. Numer telefonu do szkoły to 412525218. Fax: 412525218. Szkoła zawodowa mieści się na obszarze gminy Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Szkoła o profilu zawodowym posiada wpis w rejestrze pod numerem 29288678000160. Instytucja rejestracyjna dla Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Awans to powiat ziemski.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym edukacja zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile kursant podejdzie do dobrowolnego egzaminu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat skarżyski ma zarejestrowane 10 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 360 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół zawodowych (36 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów na 79 placówek).

Mapa