Xiii Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Xiii Liceum Ogólnokształcące

Patron Maria Piotrowiczowa

Adres Xiii Liceum Ogólnokształcące

Z. Pacanowskiej 4
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 91-430
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xiii Liceum Ogólnokształcące

425755528
Regon 00021685200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xiii Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Z. Pacanowskiej 4. Numer tel. do liceum to 425755528. Nr faksu: 426571754. Szkoła licealna funkcjonuje na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www liceum można znaleźć pod adresem www.13lo.edu.pl. Szkoła licealna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00021685200000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Powstały też klasy dwujęzyczne, gdzie dane przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita liczba licealistów pobierających edukację w placówce wynosiła 430, z czego 303 to licealistki, a 127 to licealiści. W liceum pracuje łącznie 48 nauczycieli, z czego 28 na cały etat oraz 20 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,4. Powiat łódź ma zarejestrowane 111 liceów, a województwo łódzkie - 453. Na 12594 uczniów w powiecie przypada 111 innych szkół licealnych (113,46 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 89,52 (40552 wychowanków w wieku licealnym na 453 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 28 33,40 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 4 46,80 % -
język polski pisemny podstawowy 28 55,90 % -
język angielski pisemny podstawowy 24 59,80 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 33,40 % 59 (z 89) 59 (z 89) 59 (z 89) 241 (z 364)
język niemiecki pisemny podstawowy 46,80 % 31 (z 54) 31 (z 54) 31 (z 54) 136 (z 236)
język polski pisemny podstawowy 55,90 % 29 (z 89) 29 (z 89) 29 (z 89) 99 (z 365)
język angielski pisemny podstawowy 59,80 % 51 (z 88) 51 (z 88) 51 (z 88) 153 (z 353)

Mapa