Trzyletnie Technikum Uzupełniajace W Lubaszu


Najważniejsze informacje - Trzyletnie Technikum Uzupełniajace W Lubaszu

Patron IGNACY JAN PADEREWSKI

Adres Trzyletnie Technikum Uzupełniajace W Lubaszu

CHROBREGO 33
Miejscowość Lubasz
Kod pocztowy 64-720
Gmina Lubasz
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Trzyletnie Technikum Uzupełniajace W Lubaszu

672556055
Regon 57212107700049
Organ prowadzący EDUKACJA LUBASZ SP. Z O.O.

Trzyletnie Technikum Uzupełniajace W Lubaszu znajduje się w miejscowości Lubasz pod adresem CHROBREGO 33. Numer telefonu do szkoły to 672556055. Nr faksu: 672556055. Technikum działa na obszarze gminy Lubasz, powiat czarnkowsko-trzcianecki , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Technikum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 57212107700049. Organ rejestrujący dla Trzyletnie Technikum Uzupełniajace W Lubaszu to powiat ziemski.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma zarejestrowane 12 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 1612 uczniów w powiecie przypada 12 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (134,33 na placówkę), a średnia w województwie to 163,75 (50272 kursantów na 307 placówek).

Mapa