Liceum Profilowane Dla Dorosłych W Lubaszu


Najważniejsze informacje - Liceum Profilowane Dla Dorosłych W Lubaszu

Patron IGANCY JAN PADEREWSKI

Adres Liceum Profilowane Dla Dorosłych W Lubaszu

CHROBREGO 33
Miejscowość Lubasz
Kod pocztowy 64-720
Gmina Lubasz
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Województwo wielkopolskie
Typ Liceum profilowane
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Liceum Profilowane Dla Dorosłych W Lubaszu

672556055
Regon 57212107700070
Organ prowadzący EDUKACJA LUBASZ SP. Z O.O.

Liceum Profilowane Dla Dorosłych W Lubaszu mieści się w miejscowości Lubasz pod adresem CHROBREGO 33. Telefon do liceum to 672556055. Nr fax: 672556055. Liceum ma lokalizację na terenie gminy Lubasz, powiat czarnkowsko-trzcianecki , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Szkoła licealna widnieje w rejestrze pod numerem 57212107700070. Organ rejestrujący dla Liceum Profilowane Dla Dorosłych W Lubaszu to powiat ziemski.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją również klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, licealista ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma zarejestrowane 19 liceów, a województwo wielkopolskie - 554. Na 1285 uczniów w powiecie przypada 19 innych jednostek licealnych (67,63 na placówkę), a średnia w województwie to 96,14 (53259 uczniów na 554 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 28 43,79 % 78,57 %
język angielski pisemny podstawowy 16 45,38 % 93,75 %
język angielski ustny 15 71,60 % 100,00 %
język polski pisemny podstawowy 28 45,43 % 92,86 %
język polski ustny 27 59,44 % 96,30 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 43,79 % 3 (z 4) 3 (z 4) 13 (z 14) 451 (z 455)
język angielski pisemny podstawowy 45,38 % 2 (z 3) 2 (z 3) 8 (z 11) 305 (z 409)
język angielski ustny 71,60 % 2 (z 3) 2 (z 3) 4 (z 10) 62 (z 405)
język polski pisemny podstawowy 45,43 % 2 (z 3) 2 (z 3) 9 (z 18) 306 (z 527)
język polski ustny 59,44 % 2 (z 3) 2 (z 3) 11 (z 16) 300 (z 520)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa