Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Im. Powstańców Wlkp 1918-19

Adres Szkoła Podstawowa

Szkolna 10
Miejscowość Kuźnica Czarnkowska
Kod pocztowy 64-700
Gmina Czarnków
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

672550529
Strona
Regon 00114212700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Kuźnica Czarnkowska pod adresem Szkolna 10. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 672550529. Faks: 672550529. Jednostka szkolna działa na terytorium gminy Czarnków, powiat czarnkowsko-trzcianecki , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.kuznicaszkola.pl. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00114212700000.

Szkoła Podstawowa naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczących się w placówce to 132, z czego 77 to dziewczynki, a 55 to chłopcy. Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 5902 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (168,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 183,42 (223583 uczniów na 1219 placówek).

Mapa