Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

Patron Maria Skłodowska-Curie

Adres Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

Wojska Polskiego 67/69
Miejscowość Oleśnica
Kod pocztowy 56-400
Gmina miasto Oleśnica
Powiat oleśnicki
Województwo dolnośląskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

713143041
Strona
Regon 02004373200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Oleśnica pod adresem Wojska Polskiego 67/69. Numer tel. do szkoły to 713143041. Nr faksu: 713143041. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna mieści się na terenie gminy Oleśnica, powiat oleśnicki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem www.zsp.olesnica.pl. Szkoła średnia techniczna posiada wpis w rejestrze pod numerem 02004373200000.

Uczeń szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy pobierających naukę w placówce to 122, z czego 46 to kursantki, a 76 stanowili uczniowie. Powiat oleśnicki ma zarejestrowane 7 szkoł technicznych, a województwo dolnośląskie - 182. Na 1352 uczniów w powiecie przypada 7 innych techników (193,14 na placówkę), a średnia w województwie to 207,34 (37735 kursantów na 182 placówek).

Mapa