Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

Adres Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

Wolności 235d
Miejscowość Zabrze
Kod pocztowy 41-800
Gmina miasto Zabrze
Powiat Zabrze
Województwo śląskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Regon 24029690200069
Organ prowadzący Centrum Kształcenia PRYMUS

Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Zabrze pod adresem Wolności 235d. Numer telefonu do technikum to 327761350. Faks: 327761350. Technikum mieści się na terenie gminy Zabrze, powiat Zabrze , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Portal internetowy szkoły średniej technicznej można odwiedzić pod adresem www.prymus.zabrze.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 24029690200069. Organ rejestracyjny dla Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych to miasto na prawach powiatu.

Słuchacz technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

Powiat zabrze ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 2112 uczniów w powiecie przypada 18 innych techników (117,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 169,63 (64630 kursantów na 381 placówek).

Mapa