Technikum Uzupełniajace Nr5 Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniajace Nr5 Dla Dorosłych

Adres Technikum Uzupełniajace Nr5 Dla Dorosłych

3 Maja 95
Miejscowość Zabrze
Kod pocztowy 41-800
Gmina miasto Zabrze
Powiat Zabrze
Województwo śląskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna
Regon 24127820800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Uzupełniajace Nr5 Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Zabrze pod adresem 3 Maja 95. Telefon do szkoły to 323701599. Numer fax: 323701599. Szkoła średnia techniczna działa na terenie gminy Zabrze, powiat Zabrze , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www szkoły średniej o profilu technicznym można odwiedzić pod adresem www.ckp.zabrze.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 24127820800000.

Wychowanek szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 87, z czego 22 to słuchaczki, a 65 to uczniowie. Powiat zabrze ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 2112 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół średnich o profilu technicznym (117,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,63 (64630 wychowanków na 381 placówek).

Mapa