Technikum Uzupełniające Nr 2 Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Nr 2 Dla Dorosłych

Patron drBronisław Hager

Adres Technikum Uzupełniające Nr 2 Dla Dorosłych

Franciszkańska 13
Miejscowość Zabrze
Kod pocztowy 41-819
Gmina miasto Zabrze
Powiat Zabrze
Województwo śląskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna
Regon 27207054400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Uzupełniające Nr 2 Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Zabrze pod adresem Franciszkańska 13. Telefon do technikum to 322715237. Faks: 322715237. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna działa na terytorium gminy Zabrze, powiat Zabrze , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zss.debacom.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym posiada wpis w rejestrze pod numerem 27207054400000.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku całkowita ilość kursantów uczących się w placówce była równa 43, z czego 25 to słuchaczki, a 18 stanowili kursanci. Powiat zabrze ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 2112 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół średnich technicznych (117,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,63 (64630 kursantów na 381 placówek).

Mapa