Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

Adres Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

Wigury 2
Miejscowość Koluszki
Kod pocztowy 95-040
Gmina Koluszki
Powiat łódzki wschodni
Województwo łódzkie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

447141702
Regon 47284775900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Koluszki pod adresem Wigury 2. Numer telefonu do szkoły to 447141702. Numer faksu: 447141702. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna działa na terytorium gminy Koluszki, powiat łódzki wschodni , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www technicznej szkoły ponadgimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zsp1koluszki.pl. Technikum znajduje się w rejestrze pod numerem 47284775900000.

Wychowanek szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

Powiat łódzki wschodni ma zarejestrowane 3 szkoły techniczne, a województwo łódzkie - 186. Na 308 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół średnich technicznych (102,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 169,99 (31618 wychowanków na 186 placówek).

Mapa