Przedszkole Nr3 W Koluszkach


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr3 W Koluszkach

Adres Przedszkole Nr3 W Koluszkach

Staszica 36
Miejscowość Koluszki
Kod pocztowy 95-040
Gmina Koluszki
Powiat łódzki wschodni
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr3 W Koluszkach

447145849
Regon 10101650800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr3 W Koluszkach mieści się w miejscowości Koluszki pod adresem Staszica 36. Telefon do przedszkola to 447145849. Fax: 447145849. Placówka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Koluszki, powiat łódzki wschodni , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 10101650800000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 181, z czego 99 to uczennice, a 82 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 15 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 3,75. Powiat łódzki wschodni ma zarejestrowane 22 przedszkola, a województwo łódzkie - 665. Na 1466 uczniów w powiecie przypada 22 innych przedszkoli (66,64 na placówkę), a średnia w województwie to 75,95 (50510 dzieci w wieku przedszkolnym na 665 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Koluszki: 7
  • w gminie Koluszki: 12
  • powiat łódzki wschodni: 40
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa