Technikum Usług Fryzjerskich "dehag Extra" W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Technikum Usług Fryzjerskich "Dehag Extra" W Białymstoku

Adres Technikum Usług Fryzjerskich "Dehag Extra" W Białymstoku

Krakowska 9
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-875
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Usług Fryzjerskich "Dehag Extra" W Białymstoku

856622088
Regon 05053025900000
Organ prowadzący Gromada Dorota

Technikum Usług Fryzjerskich "dehag Extra" W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Krakowska 9. Nr tel. do szkoły to 856622088. Fax: 857499446. Technikum mieści się na terenie gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www technicznej szkoły ponadgimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.dehagextra.pl. Technikum znajduje się w rejestrze pod numerem 05053025900000. Organ rejestrujący dla Technikum Usług Fryzjerskich "dehag Extra" W Białymstoku to miasto na prawach powiatu.

Kursant szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

Powiat białystok ma zarejestrowane 24 szkoły techniczne, a województwo podlaskie - 111. Na 6153 uczniów w powiecie przypada 24 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (256,38 na placówkę), a średnia w województwie to 168,32 (18684 wychowanków na 111 placówek).

Mapa