Technikum Nr 3


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 3

Patron Oskar Lange

Adres Technikum Nr 3

Rataja 30
Miejscowość Zawiercie
Kod pocztowy 42-400
Gmina miasto Zawiercie
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 3

326722415
Strona
Regon 27216036500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 3 znajduje się w miejscowości Zawiercie pod adresem Rataja 30. Numer telefonu do technikum to 326722415. Numer fax: 326722415. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Zawiercie, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zsekonomik.prv.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym posiada wpis w rejestrze pod numerem 27216036500000.

Uczeń szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 353, z czego 247 stanowiły kursantki, a 106 stanowili uczniowie. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 15 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 2317 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół średnich technicznych (154,47 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 uczniów na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 65 39,00 % -
język polski pisemny podstawowy 65 48,90 % -
język polski ustny podstawowy 65 75,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 63 52,60 % -
język angielski ustny podstawowy 63 56,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 39,00 % 7 (z 13) 7 (z 13) 11 (z 23) 363 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 48,90 % 8 (z 13) 8 (z 13) 12 (z 23) 329 (z 644)
język polski ustny podstawowy 75,60 % 9 (z 13) 9 (z 13) 12 (z 23) 178 (z 641)
język angielski pisemny podstawowy 52,60 % 8 (z 13) 8 (z 13) 12 (z 23) 437 (z 652)
język angielski ustny podstawowy 56,50 % 7 (z 13) 7 (z 13) 11 (z 23) 340 (z 646)

Mapa