Technikum Informatyczne W żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach


Najważniejsze informacje - Technikum Informatyczne W Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Adres Technikum Informatyczne W Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Sosnowa 2
Miejscowość Żarki
Kod pocztowy 42-310
Gmina Żarki
Powiat myszkowski
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Informatyczne W Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

343148099
Regon 00051253302095
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Technikum Informatyczne W żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach mieści się w miejscowości Żarki pod adresem Sosnowa 2. Telefon do technikum to 343148099. Nr fax: 343148225. Technikum funkcjonuje na obszarze gminy Żarki, powiat myszkowski , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę www szkoły średniej o profilu technicznym znajdziemy pod adresem www.zarki.zdz.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym figuruje w rejestrze pod numerem 00051253302095. Organ rejestracyjny dla Technikum Informatyczne W żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach to powiat ziemski.

Wychowanek szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

Powiat myszkowski ma zarejestrowane 6 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 767 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół średnich o profilu technicznym (127,83 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 169,63 (64630 wychowanków na 381 placówek).

Mapa