Technikum Nr1


Najważniejsze informacje - Technikum Nr1

Adres Technikum Nr1

Rataja 7
Miejscowość Zawiercie
Kod pocztowy 42-400
Gmina miasto Zawiercie
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 27222685100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr1 mieści się w miejscowości Zawiercie pod adresem Rataja 7. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Zawiercie, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła średnia o profilu technicznym figuruje w rejestrze pod numerem 27222685100000.

Kursant szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 305, z czego 126 stanowiły kursantki, a 179 stanowili uczniowie. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 15 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 2317 uczniów w powiecie przypada 15 innych techników (154,47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,63 (64630 kursantów na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 68 51,10 % -
język angielski ustny podstawowy 68 52,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 67 55,00 % -
język polski pisemny podstawowy 68 54,80 % -
język polski ustny podstawowy 68 76,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 51,10 % 5 (z 13) 5 (z 13) 8 (z 23) 225 (z 639)
język angielski ustny podstawowy 52,40 % 9 (z 13) 9 (z 13) 15 (z 23) 403 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 55,00 % 7 (z 13) 7 (z 13) 11 (z 23) 398 (z 652)
język polski pisemny podstawowy 54,80 % 5 (z 13) 5 (z 13) 6 (z 23) 183 (z 644)
język polski ustny podstawowy 76,70 % 8 (z 13) 8 (z 13) 11 (z 23) 164 (z 641)

Mapa