Technikum W żarkach


Najważniejsze informacje - Technikum W Żarkach

Adres Technikum W Żarkach

Myszkowska 50
Miejscowość Żarki
Kod pocztowy 42-310
Gmina Żarki
Powiat myszkowski
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum W Żarkach

343148024
Strona
Regon 15207216010000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum W żarkach znajduje się w miejscowości Żarki pod adresem Myszkowska 50. Numer telefonu do szkoły to 343148024. Nr fax: 343148024. Technikum funkcjonuje na obszarze gminy Żarki, powiat myszkowski , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową technikum odwiedzimy pod adresem www.zs-zarki.edu.pl. Technikum widnieje w rejestrze pod numerem 15207216010000.

Uczeń technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 231, z czego 77 to kursantki, a 154 stanowili słuchacze. Powiat myszkowski ma zarejestrowane 6 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 767 uczniów w powiecie przypada 6 innych techników (127,83 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 uczniów na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 45 36,60 % -
język polski pisemny podstawowy 45 42,60 % -
język polski ustny podstawowy 43 69,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 40 53,90 % -
język angielski ustny podstawowy 39 54,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 36,60 % 3 (z 4) 3 (z 4) 8 (z 9) 391 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 42,60 % 2 (z 4) 2 (z 4) 5 (z 9) 487 (z 644)
język polski ustny podstawowy 69,50 % 3 (z 4) 3 (z 4) 8 (z 9) 298 (z 641)
język angielski pisemny podstawowy 53,90 % 3 (z 4) 3 (z 4) 5 (z 8) 419 (z 652)
język angielski ustny podstawowy 54,10 % 2 (z 4) 2 (z 4) 5 (z 8) 378 (z 646)

Mapa