Technikum Elektryczne Nr 8


Najważniejsze informacje - Technikum Elektryczne Nr 8

Adres Technikum Elektryczne Nr 8

Osiedle Szkolne 26
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 31-977
Gmina miasto Kraków
Powiat Kraków
Województwo małopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Elektryczne Nr 8

126445950
Strona
Regon 35659224600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Elektryczne Nr 8 znajduje się w miejscowości Kraków pod adresem Osiedle Szkolne 26. Nr tel. do szkoły to 126445950. Numer fax: 126441684. Szkoła średnia techniczna mieści się na terenie gminy Kraków, powiat Kraków , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem www.elektryk2.neostrada.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 35659224600000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy pobierających edukację w placówce była równa 273, z czego 6 to kursantki, a 267 stanowili słuchacze. Powiat kraków ma zarejestrowane 52 szkoły techniczne, a województwo małopolskie - 246. Na 11718 uczniów w powiecie przypada 52 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (225,35 na placówkę), a średnia w województwie to 204,66 (50347 uczniów na 246 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 63 53,40 % 84,00 %
język polski pisemny podstawowy 63 53,70 % 84,00 %
język polski ustny podstawowy 63 58,50 % 84,00 %
język angielski ustny podstawowy 63 55,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 63 70,90 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 53,40 % 41 (z 111) 41 (z 111) 41 (z 111) 160 (z 448)
język polski pisemny podstawowy 53,70 % 48 (z 111) 48 (z 111) 48 (z 111) 199 (z 448)
język polski ustny podstawowy 58,50 % 77 (z 111) 77 (z 111) 77 (z 111) 352 (z 448)
język angielski ustny podstawowy 55,20 % 74 (z 111) 74 (z 111) 74 (z 111) 277 (z 440)
język angielski pisemny podstawowy 70,90 % 44 (z 111) 43 (z 111) 43 (z 111) 120 (z 440)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa