Ekologiczna Szkoła Podstawowa Nr 7


Najważniejsze informacje - Ekologiczna Szkoła Podstawowa Nr 7

Patron Julian Tuwim

Adres Ekologiczna Szkoła Podstawowa Nr 7

Osiedle Włókniarzy 10
Miejscowość Bielawa
Kod pocztowy 58-260
Gmina miasto Bielawa
Powiat dzierżoniowski
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Ekologiczna Szkoła Podstawowa Nr 7

746464515
Regon 00071762000000
Organ prowadzący Gmina

Ekologiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 mieści się w miejscowości Bielawa pod adresem Osiedle Włókniarzy 10. Nr tel. do szkoły podstawowej to 746464515. Numer fax: 746464515. Szkoła podstawowa znajduje się na terytorium gminy Bielawa, powiat dzierżoniowski , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00071762000000.

Ekologiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 409, z czego 214 to uczennice, a 195 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 33 nauczycieli, z czego 31 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 15,5. Powiat dzierżoniowski ma zarejestrowane 24 szkoły podstawowe, a województwo dolnośląskie - 793. Na 4903 uczniów w powiecie przypada 24 innych szkół podstawowych (204,29 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 202,45 (160540 uczniów na 793 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Bielawa: 8
  • w gminie Bielawa: 8
  • powiat dzierżoniowski: 34
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa