Szkoła Podstawowa W Homrzyskach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Homrzyskach

Adres Szkoła Podstawowa W Homrzyskach

41
Miejscowość Homrzyska
Kod pocztowy 33-335
Gmina Nawojowa
Powiat nowosądecki
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 49067446300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Homrzyskach znajduje się w miejscowości Homrzyska pod adresem 41. Instytucja edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Nawojowa, powiat nowosądecki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 49067446300000.

Szkoła Podstawowa W Homrzyskach naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 56, z czego 24 to dziewczynki, a 32 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 5 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,25. Powiat nowosądecki ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 18552 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (140,55 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Homrzyska: 1
  • w gminie Nawojowa: 8
  • powiat nowosądecki: 116
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa