Szkoła Podstawowa W żurawcu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Żurawcu

Adres Szkoła Podstawowa W Żurawcu

Elbląska 15
Miejscowość Żurawiec
Kod pocztowy 82-325
Gmina Markusy
Powiat elbląski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Żurawcu

552394374
Regon 17028735000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W żurawcu mieści się w miejscowości Żurawiec pod adresem Elbląska 15. Numer tel. do szkoły podstawowej to 552394374. Fax: 552394374. Instytucja edukacyjna działa na obszarze gminy Markusy, powiat elbląski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www szkoły odwiedzimy pod adresem www.spzurawiec.szkolnastrona.pl. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 17028735000000.

Szkoła Podstawowa W żurawcu uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 186, z czego 90 to uczennice, a 96 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 18 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 18. Powiat elbląski ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 4031 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (175,26 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Żurawiec: 1
  • w gminie Markusy: 3
  • powiat elbląski: 30
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa

szkoła podstawowa