Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wojsławice 118
Miejscowość Wojsławice
Kod pocztowy 98-220
Gmina Zduńska Wola
Powiat zduńskowolski
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

438251491
Strona
Regon 73150080500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Wojsławice pod adresem Wojsławice 118. Telefon do szkoły to 438251491. Numer faksu: 438251490. Zasadnicza szkoła zawodowa mieści się na terenie gminy Zduńska Wola, powiat zduńskowolski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły o profilu zawodowym odwiedzimy pod adresem www.wojslawice.ksiezyc.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 73150080500000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje praktyczne, o ile wychowanek podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub uzupełniać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat zduńskowolski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo łódzkie - 116. Na 268 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów na 116 placówek).

Mapa