Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Adres Szkoła Podstawowa

SIKUCIN 14
Miejscowość Sikucin
Kod pocztowy 98-240
Gmina Szadek
Powiat zduńskowolski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

438215375
Regon 73150977500023
Organ prowadzący Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe w Sikucinie "Na

Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Sikucin pod adresem SIKUCIN 14. Telefon do szkoły to 438215375. Nr fax: 438215375. Instytucja szkolna działa na obszarze gminy Szadek, powiat zduńskowolski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Instytucja szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 73150977500023. Jednostka rejestrująca dla Szkoła Podstawowa to gmina.

Szkoła Podstawowa uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczących się w placówce to 22, z czego 11 stanowiły uczennice, a 11 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,59 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,86. Powiat zduńskowolski ma zarejestrowane 18 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 4065 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół podstawowych (225,83 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Sikucin: 1
  • w gminie Szadek: 5
  • powiat zduńskowolski: 34
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa