Szkoła Podstawowa Nr 7 W Zduńskiej Woli


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 7 W Zduńskiej Woli

Patron Władysław Broniewski

Adres Szkoła Podstawowa Nr 7 W Zduńskiej Woli

Wodna 32
Miejscowość Zduńska Wola
Kod pocztowy 98-220
Gmina miasto Zduńska Wola
Powiat zduńskowolski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 7 W Zduńskiej Woli

438236027
Regon 00073467600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 7 W Zduńskiej Woli mieści się w miejscowości Zduńska Wola pod adresem Wodna 32. Numer tel. do szkoły to 438236027. Numer fax: 438236027. Placówka edukacyjna znajduje się na terenie gminy Zduńska Wola, powiat zduńskowolski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00073467600000.

Szkoła Podstawowa Nr 7 W Zduńskiej Woli przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 304, z czego 151 to dziewczynki, a 153 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 25 nauczycieli, z czego 24 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 24. Powiat zduńskowolski ma zarejestrowane 18 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 4065 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół podstawowych (225,83 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Zduńska Wola: 22
  • w gminie Zduńska Wola: 22
  • powiat zduńskowolski: 34
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa