Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

LESNA 10A
Miejscowość Iłowo-Osada
Kod pocztowy 13-240
Gmina Iłowo-Osada
Powiat działdowski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

236541011
Strona
Regon 51946197230113
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Iłowo-Osada pod adresem LESNA 10A. Nr tel. do szkoły zawodowej to 236541011. Szkoła zawodowa działa na obszarze gminy Iłowo-Osada, powiat działdowski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.zszilowo.edu.pl. Szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 51946197230113.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w szkole licealnej i technikum, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W obrębie zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W ZSZ szczególny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile wychowanek przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podwyższać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat działdowski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 90. Na 360 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (60 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,52 (8687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 90 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa