Szkoła Podstawowa W Trześni


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Trześni

Adres Szkoła Podstawowa W Trześni

173
Miejscowość Trześń
Kod pocztowy 36-147
Gmina Niwiska
Powiat kolbuszowski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Trześni

172279005
Regon 69000533600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Trześni znajduje się w miejscowości Trześń pod adresem 173. Telefon do szkoły to 172279005. Instytucja szkolna znajduje się na terytorium gminy Niwiska, powiat kolbuszowski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 69000533600000.

Szkoła Podstawowa W Trześni edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 60, z czego 34 to uczennice, a 26 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 8 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,22 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,63. Powiat kolbuszowski ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 4278 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (97,23 na placówkę), a średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Trześń: 1
  • w gminie Niwiska: 7
  • powiat kolbuszowski: 44
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa