Szkoła Podstawowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3

Patron doktor Janusz Peter

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3

Żwirki i Wigury 6
Miejscowość Tomaszów Lubelski
Kod pocztowy 22-600
Gmina miasto Tomaszów Lubelski
Powiat tomaszowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3

846642443
Strona
Regon 00027360800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 mieści się w miejscowości Tomaszów Lubelski pod adresem Żwirki i Wigury 6. Numer tel. do szkoły podstawowej to 846642443. Numer fax: 846658223. Instytucja edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową szkoły można odwiedzić pod adresem www.spnr3tomneostrada.pl. Placówka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00027360800000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 721, z czego 362 stanowiły uczennice, a 359 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 68 nauczycieli, z czego 63 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 12,6. Powiat tomaszowski ma zarejestrowane 53 szkoły podstawowe, a województwo lubelskie - 963. Na 5258 uczniów w powiecie przypada 53 innych szkół podstawowych (99,21 na placówkę), a średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Tomaszów Lubelski: 9
  • w gminie Tomaszów Lubelski: 9
  • powiat tomaszowski: 45
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa