Szkoła Podstawowa W Parzniewicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Parzniewicach

Adres Szkoła Podstawowa W Parzniewicach

PARZNIEWICE 31
Miejscowość Parzniewice
Kod pocztowy 97-371
Gmina Wola Krzysztoporska
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Parzniewicach

446163643
Strona
Regon 00115958200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Parzniewicach mieści się w miejscowości Parzniewice pod adresem PARZNIEWICE 31. Telefon do szkoły podstawowej to 446163643. Faks: 446175302. Jednostka edukacyjna działa na obszarze gminy Wola Krzysztoporska, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.spparzniewice.szkolnastrona.pl. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00115958200000.

Szkoła Podstawowa W Parzniewicach przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 119, z czego 54 to dziewczynki, a 65 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,75. Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 6959 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (158,16 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Parzniewice: 1
  • w gminie Wola Krzysztoporska: 7
  • powiat piotrkowski: 57
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa