Szkoła Podstawowa Im. H. Sienkiewicza W Gorzkowicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. H. Sienkiewicza W Gorzkowicach

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Im. H. Sienkiewicza W Gorzkowicach

Koscielna 26
Miejscowość Gorzkowice
Kod pocztowy 97-350
Gmina Gorzkowice
Powiat piotrkowski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. H. Sienkiewicza W Gorzkowicach

446818004
Regon 00063692700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. H. Sienkiewicza W Gorzkowicach znajduje się w miejscowości Gorzkowice pod adresem Koscielna 26. Numer tel. do szkoły to 446818004. Placówka szkolna działa na obszarze gminy Gorzkowice, powiat piotrkowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00063692700000.

Szkoła Podstawowa Im. H. Sienkiewicza W Gorzkowicach edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 528, z czego 259 stanowiły dziewczynki, a 269 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 52 nauczycieli, z czego 42 na pełen etat oraz 10 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 4,2. Powiat piotrkowski ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 6959 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (158,16 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gorzkowice: 3
  • w gminie Gorzkowice: 5
  • powiat piotrkowski: 57
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa