Szkoła Podstawowa Im. H. Sienkiewicza


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. H. Sienkiewicza

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Im. H. Sienkiewicza

Kolejowa 24
Miejscowość Blok Dobryszyce
Kod pocztowy 97-505
Gmina Dobryszyce
Powiat radomszczański
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. H. Sienkiewicza

446826330
Regon 00113985200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. H. Sienkiewicza znajduje się w miejscowości Blok Dobryszyce pod adresem Kolejowa 24. Telefon do szkoły to 446826330. Faks: 446826330. Instytucja szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Dobryszyce, powiat radomszczański , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00113985200000.

Szkoła Podstawowa Im. H. Sienkiewicza rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczących się w placówce to 117, z czego 47 stanowiły dziewczynki, a 70 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 8 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,13. Powiat radomszczański ma zarejestrowane 45 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 7642 uczniów w powiecie przypada 45 innych szkół podstawowych (169,82 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Blok Dobryszyce: 1
  • w gminie Dobryszyce: 4
  • powiat radomszczański: 55
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa