Zespół Szkolno-przedszkolny W Chrzanowicach


Najważniejsze informacje - Zespół Szkolno-Przedszkolny W Chrzanowicach

Patron Bolesław Prus

Adres Zespół Szkolno-Przedszkolny W Chrzanowicach

Łuckiego 16
Miejscowość Chrzanowice
Kod pocztowy 97-545
Gmina Gomunice
Powiat radomszczański
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkolno-Przedszkolny W Chrzanowicach

446843746
Regon 00113995800000
Organ prowadzący Gmina

Zespół Szkolno-przedszkolny W Chrzanowicach znajduje się w miejscowości Chrzanowice pod adresem Łuckiego 16. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 446843746. Nr fax: 447127834. Szkoła podstawowa mieści się na obszarze gminy Gomunice, powiat radomszczański , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00113995800000.

Zespół Szkolno-przedszkolny W Chrzanowicach uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających naukę w placówce to 121, z czego 54 to dziewczynki, a 67 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 9 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1. Powiat radomszczański ma zarejestrowane 45 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 7642 uczniów w powiecie przypada 45 innych szkół podstawowych (169,82 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Chrzanowice: 1
  • w gminie Gomunice: 2
  • powiat radomszczański: 55
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa