Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kolnicy


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kolnicy

Patron Marii Konopnickiej

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kolnicy

105
Miejscowość Kolnica
Kod pocztowy 49-200
Gmina Grodków
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kolnicy

774152213
Strona
Regon 00118296000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kolnicy mieści się w miejscowości Kolnica pod adresem - 105. Numer telefonu do szkoły to 774152213. Jednostka szkolna działa na obszarze gminy Grodków, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki edukacyjnej znajdziemy pod adresem -. Jednostka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00118296000000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kolnicy naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 122, z czego 69 to dziewczynki, a 53 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,29. Powiat brzeski ma zarejestrowane 29 szkół podstawowych, a województwo opolskie - 406. Na 5221 uczniów w powiecie przypada 29 innych szkół podstawowych (180,03 na placówkę), a średnia w województwie to 127,5 (51764 uczniów na 406 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kolnica: 1
  • w gminie Grodków: 12
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa