Szkoła Podstawowa W Kolonii Tworyczów


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Kolonii Tworyczów

Adres Szkoła Podstawowa W Kolonii Tworyczów

124
Miejscowość Tworyczów
Kod pocztowy 22-448
Gmina Sułów
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Kolonii Tworyczów

846415101
Regon 00113644000030
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Kolonii Tworyczów mieści się w miejscowości Tworyczów pod adresem 124. Telefon do szkoły to 846415101. Fax: 846415102. Jednostka edukacyjna mieści się na terenie gminy Sułów, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00113644000030.

Szkoła Podstawowa W Kolonii Tworyczów uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 65, z czego 34 to dziewczynki, a 31 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 10. Powiat zamojski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6949 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (106,91 na placówkę), a średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Tworyczów: 1
  • w gminie Sułów: 1
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa