Szkoła Podstawowa Im. Szymona Szymonowicza


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Szymona Szymonowicza

Patron Szymon Szymonowicz

Adres Szkoła Podstawowa Im. Szymona Szymonowicza

159
Miejscowość Czernięcin Główny
Kod pocztowy 23-465
Gmina Turobin
Powiat biłgorajski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Szymona Szymonowicza

846833126
Strona
Regon 00113846200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Szymona Szymonowicza mieści się w miejscowości Czernięcin Główny pod adresem 159. Telefon do szkoły to 846833126. Fax: 846833126. Instytucja szkolna działa na terytorium gminy Turobin, powiat biłgorajski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.spczerniecin.edu.pl. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00113846200000.

Szkoła Podstawowa Im. Szymona Szymonowicza rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 101, z czego 48 stanowiły uczennice, a 53 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,75. Powiat biłgorajski ma zarejestrowane 60 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6592 uczniów w powiecie przypada 60 innych szkół podstawowych (109,87 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Czernięcin Główny: 1
  • w gminie Turobin: 2
  • powiat biłgorajski: 62
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa