Szkoła Podstawowa W Kałęczynie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Kałęczynie

Adres Szkoła Podstawowa W Kałęczynie

KAŁĘCZYN 17
Miejscowość Kałęczyn
Kod pocztowy 12-120
Gmina Dźwierzuty
Powiat szczycieński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Kałęczynie

896211467
Regon 00112574900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Kałęczynie mieści się w miejscowości Kałęczyn pod adresem KAŁĘCZYN 17. Nr tel. do szkoły podstawowej to 896211467. Nr faksu: 896211467. Jednostka edukacyjna mieści się na terenie gminy Dźwierzuty, powiat szczycieński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła posiada wpis w rejestrze pod numerem 00112574900000.

Szkoła Podstawowa W Kałęczynie edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 62, z czego 35 to dziewczynki, a 27 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,57. Powiat szczycieński ma zarejestrowane 34 szkoły podstawowe, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 5011 uczniów w powiecie przypada 34 innych szkół podstawowych (147,38 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 177,81 (92818 uczniów na 522 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kałęczyn: 1
  • w gminie Dźwierzuty: 6
  • powiat szczycieński: 33
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa